DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

MVO-Kieswijzer online

MVO Kieswijzer maakt MVO-ambities politieke partijen inzichtelijk

De MVO Kieswijzer laat zien welke politieke partijen het aandurven de overheid een stevige rol te laten spelen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ChristenUnie komt naar voren als de partij met de meest uitgewerkte ideeën over MVO-beleid. De Partij voor de Dieren en GroenLinks nemen de tweede en derde plek in. Veel andere partijen, waaronder VVD, CDA en PVV, zien geen of nauwelijks een rol voor de overheid in MVO.

De MVO kieswijzer is ontwikkeld door het MVO Platform en is mede tot stand gekomen door CNV Internationaal. De Kieswijzer vergelijkt de ambities van de elf grootste politieke partijen op MVO. De verkiezingsprogramma’s zijn door het MVO Platform beoordeeld op negen actuele MVO-onderwerpen. Bijvoorbeeld rond de onderwerpen: arbeidsomstandigheden in de keten, toegang tot recht voor slachtoffers van schendingen door bedrijven en belastingontwijking.

mvo kieswijzer met intro en legenda

De belangrijkste conclusies

  • De ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren laten er geen misverstand over bestaan. De tijd van vrijblijvendheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen is voorbij; zij willen MVO wettelijk vastleggen. Ook de PvdA en de SP hebben voorstellen in die richting.
  • Dezelfde vijf partijen willen ook transparantie door bedrijven wettelijk regelen en de transparantie voor consumenten verbeteren.
  • Met uitzondering van de VVD, PVV en 50PLUS hebben alle partijen voorstellen voor het aanpakken van belastingontwijking. De meest vergaande en concrete voorstellen op dit punt komen van GroenLinks en de Partij van de Dieren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven.

“Wij vinden dat de overheid duidelijk moet aangeven wat van bedrijven wordt verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland en dit bekrachtigen in beleid en wetgeving. Zo nodig moeten bedrijven ook aansprakelijk worden gesteld voor betrokkenheid bij misstanden”, zegt Suzan van der Meij, coördinator van het MVO Platform. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een belangrijke taak, als wet- en regelgever, marktpartij, voorbeeldconsument en als facilitator van MVO.

Makers van de MVO Kieswijzer

De MVO Kieswijzer 2017 is ontwikkeld door het MVO Platform en is mede tot stand gekomen door: Amnesty Internationaal, CNV Internationaal, FNV Mondiaal, Foundation Max van der Stoel, Oxfam Novib, Schone Kleren Campagne, SOMO, Tax Justice NL en Unicef.

Check zelf de MVO kieswijzer

Publicatiedatum 25 02 2017