DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

ILO 2016 Polderen op wereldschaal

In Genève is jaarlijkse conferentie van de ILO, de internationale arbeidsorganisatie van de VN, begonnen. Het wereldparlement van de arbeid noemde ILO voorzitter Guy Ryder het in zijn openingsspeech. Werkgevers, werknemers en overheden uit de hele wereld komen in Geneve bijeen om op mondiaal niveau afspraken over “decent work” (fatsoenlijk werk) te maken.

Veel partners van CNV Internationaal maken deel uit van delegaties van hun land. Vanuit CNV Internationaal zijn Marie José von Geusau en Marjolein Groenewegen afwisselend in Geneve.

Wat er op de agenda staat? De drie belangrijkste punten dit jaar zijn internationale toeleveringsketens, werkgelegenheid en de overgang van oorlog naar vrede en sociaal rechtvaardige globalisering.

Internationale toeleveringsketens

De Rana Plaza ramp in 2013 waarbij een complex vol kledingfabrieken instortte met 1130 dodelijke slachtoffers, maakte duidelijk dat internationale bedrijven de verantwoordelijkheid voor de misstanden in hun toeleveringsketens niet langer kunnen ontlopen. De ILO is het aangewezen platform om een internationaal verdrag over ketenaansprakelijkheid te sluiten. Maar de molens draaien er langzaam. Centrale vraag is of de lidstaten en werkgevers bereid zijn echte afspraken te maken. Na veel voorbereidingen staat pas dit jaar het onderwerp op de agenda.

Vakbondsleider Eduard Parsaulian Marpaung, vicevoorzitter van de KSBSI Indonesië vertelt over de uitdagingen op dit front in Indonesië.


Werk in situaties van oorlog, vrede en natuurrampen

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er al afspraken gemaakt over werkgelegenheid bij de overgang van oorlog naar vrede. Internationale aanbeveling nummer 71 zag toen het licht. Met daarin richtlijnen inzake de economische heropbouw en het herstel van de werkgelegenheid, inzake migratie ook. Deze afspraken zijn meer dan ooit actueel, ook voor onze partnerorganisatie in Colombia.

Sociaal rechtvaardige globalisering

Met de toenemende internationalisering groeide ook de noodzaak van internationale afspraken op sociaal terrein. Dat leidde in 2008 tot de Social Justice Declaration. Dat was amper drie maanden voor de val van Lehman Brothers, 15 september 2008. Dat was het begin van de diepste economische crisis sinds de jaren ’30 van vorige eeuw.

Dit leidde tot een nieuwe routine op de Conferentie om elk jaar in een aparte commissie een van de strategische doelstellingen te bespreken: werk, sociale bescherming, fundamentele arbeidsnormen en sociale dialoog. De bedoeling is om nu na acht jaar Social Justice Declaration de balans op te maken, om eventueel nieuwe richtingen te bepalen

ILO NORMEN IN PRAKTIJK

De belangrijkste vaste commissie van de conferentie is de Commissie voor de Toepassing van de Normen. Dit is een soort internationaal tribunaal voor schendingen van internationale arbeidsnormen. Dit jaar moeten 24 landen verantwoording afleggen.

Voor partnerlanden van CNV Internationaal is deze International Labour Conference een belangrijke weg om ernstige schendingen aan de orde te stellen.

Aanklacht tegen overheid El Salvador

Dat geldt zeker voor de vakbeweging in El Salvador. Dagelijks komen daar gemiddeld 20 mensen om door geweld. Ook vakbonden zijn doelwit. Vakbondsleiders worden geïntimideerd, ontslagen en zelfs gevangengenomen. Ook zijn er restricties op het stakingsrecht.

De overheid van El Salvador wordt ook aangeklaagd omdat er geen actie ondernomen is om de daders van de moord op vakbondsleider Abel Vega te vervolgen. Ook vanuit CNV Internationaal is destijds een protestmailactie georganiseerd om voor deze zaak aandacht te vragen.

De vakbondsvrijheid in El Salvador komt ook in de knel omdat de minister de registratie van nieuwe vakbonden manipuleert. Alleen nieuwe vakbonden die banden hebben met de regerende politieke partij worden toegelaten.

Andere landen die aan de orde komen zijn Guatemala, Honduras en Indonesië. Ook Madagaskar moet verschijnen voor de normencommissie vanwege kinderarbeid en dwangarbeid.

Wordt vervolgd komende dagen!

Volg CNV Internationaal tijdens de conferentie ook via Twitter. De hashtag van de conferentie is #ILC2016Dit zijn de 10 belangrijkste arbeidsrechten en bijbehorende ILO conventiesFactsheet Vakbondsvrijheid

Publicatiedatum 29 06 2016