DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

ILO Blog - Guatamala koploper onveiligheid

Blog 3 - Vanochtend zijn hier in de verschillende comités de concept-conclusies besproken van de discussies van afgelopen week. Deze tripartiete discussies zijn erg belangrijk zijn voor de toekomstige richting van de ILO. Tot nu toe verlopen de besprekingen in een goede sfeer.  Goede verhoudingen hier tussen werkgevers, werknemers en overheden zijn bepaald niet vanzelfsprekend. Dat wordt  vanmiddag nog eens onderstreept bij de presentatie van het rapport over wereldwijde schendingen van vakbondsrechten. De internationale vakbondskoepel ITUC, waar het CNV sinds de oprichting in 2006 lid van is, maakt daarin jaarlijks de balans op Het rapport van de ITUC illustreert dat de internationale afspraken en normen die hier bij de ILO worden afgesproken weliswaar van groot belang zijn, maar nog geen garantie betekenen voor naleving in de praktijk. In 2012 zijn in Colombia 18 vakbondsmensen vermoord. Dit jaar staat de teller op vier... Het kan echter nog erger. Guatemala heeft de dubieuze eer op nummer 1 te staan als onveiligste land ter wereld voor vakbonden. Sinds 2007 zijn er tenminste 53 vakbondsmensen vermoord. Vakbondswerk staat ernstig onder druk als gevolg van de dreigementen en het geweld dat hier een dagelijkse realiteit is voor vakbondscollega's. Niet voor niets is Guatemala een van de 25 landen die dit jaar apart besproken worden in het comité van de naleving van de arbeidsnormen van de ILO.  Onder andere zal het gaan over de schendingen van het recht op organisatie.

Dat dergelijke internationale druk door 'naming and shaming' van de ITUC en de ILO ook in de praktijk effect heeft wordt geïllustreerd door Myanmar. Pas na het positieve oordeel van de ILO Conferentie van vorig jaar over de verbeterde situatie in Myanmar met betrekking tot dwangarbeid heeft de EU haar handelsbeperkingen opgeheven. Internationale normen en richtlijnen staan of vallen bij goede handhaving op nationaal niveau. De ramp in Bangladesh heeft dat weer hard duidelijk gemaakt. Om af te dwingen dat nationale overheden hier daadwerkelijk aan bijdragen is internationale druk echter vaak onmisbaar. Ook dat is een belangrijke meerwaarde van de ILO. Martijn Hordijk neemt namens het CNV als plaatsvervangend gedelegeerde van de Nederlandse werknemersdelegatie deel aan de International Labour Conference. Hij houdt komende dagen een weblog bij, tussentijds zijn updates te volgen via twitter

Publicatiedatum 12 06 2013