DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

SER over duurzaam ondernemen

“Een goed ontwikkelde private sector is cruciaal voor duurzame groei en daarmee voor de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden,” stelt de SER in het advies ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen’. Uitgangspunt is de vraag hoe het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Het advies dat vrijdag 16 september is gepresenteerd, noemt een aantal voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen, zoals:

  • het naleven van de OESO-richtlijnen,
  • voldoende transparantie (verslaglegging over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO)
  • en een goed klachtenmechanisme.
Volgens het CNV hebben de voorwaarden alleen waarde als die ook naar behoren worden nageleefd. Daarom pleit het CNV voor een scherp controlemechanisme.

Arbeidsomstandigheden in de keten van begin tot eind

Het SER-advies is een reactie op het kabinetsbeleid om het bedrijfsleven meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Winst is de primaire levensbehoefte van bedrijven. Het is de taak van vakbonden (zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden) om het bedrijfsleven er steeds op te wijzen als er zaken in de productieketen niet goed gaan. Vaak is het aan het begin van de keten erg slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) samen.

Publicatiedatum 13 09 2011