DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Sonac helpt bouwvakkers Pakistan

Het is alweer een jaar geleden. De overstromingen in Pakistan in augustus 2010 zetten eenvijfde van Pakistan onder water, zo’n: 796.095 km. Veel landarbeiders en vaklieden uit de landelijke gebieden moesten vluchten en waren maandenlang afhankelijk van noodhulp. Toen het water gezakt was bleek pas hoe groot de schade is. De wederopbouw zal nog jaren duren. De partnerorganisatie van CNV Internationaal in Pakistan, vakbondsorganisatie APTUC, besloot zich na de overstromingen waar mogelijk de hulpverlening te ondersteunen. Zo heeft de APTUC Onderwijsbond met hulp van buitenlandse collega-onderwijsbonden onderwijsprogramma's in de vluchtelingenkampen opgezet. Nadat het water gezakt was
Veel mensen hadden hun huizen en bezittingen verloren en er was grote behoefte aan wederopbouw zodra het water zakte. Daarom besloot APTUC met onder andere gelden uit Nederland zich in te zetten voor directe hulp aan werkenden die voor de overstromingen in de bouw werkzaam waren,  zoals timmerlieden, schilders en metselaars. Zij waren immers bijna al hun gereedschap en materialen verloren. 

Rendac Sonac helpt bouwvakkers en hun gezinnen
Dankzij de in 2010 door Rendac Sonac toegezegde bijdrage, kon vakbondsorganisatie APTUC een aantal bouwvakkers helpen die de steun het meest nodig hadden. De bijdrage is verdeeld over 17 timmerlieden, schilders en metselaars die slachtoffer waren van de overstroming. Het verdelen van het geld voor aanschaf van gereedschappen en materialen ging via een centraal punt in de stad Lahore. De APTUC heeft alles goed geadministreerd en begeleid en gezorgd dat de steun inderdaad bij de bouwvakkers terecht is gekomen.

In Pakistan heeft een gezin gemiddeld 3 à 4 kinderen. Dat betekent dat er door de bijdrage uiteindelijk 85 à 102 mensen zijn geholpen een nieuwe start te maken en hun bestaan weer op te bouwen.

De eerste berichten over de resultaten zijn positief. In deze tijd van wederopbouw is er voldoende werk voor de timmerlieden, schilders en metselaars. Door de aanschaf van gereedschap en materialen zijn zij inmiddels weer zelf in staat in hun levensonderhoud te voorzien. Dit project is een voorbeeld van hoe bedrijven en werknemers in Nederland samen met het CNV werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer weten: CNV en IC CAO

Publicatiedatum 23 08 2011