DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

IMVO hoort en loont

Duurzaam inkoopbeleid, duurzaamheidsakkoorden, verduurzaming van bedrijfsprocessen, er worden steeds meer initiatieven ontwikkeld op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. IMVO hoort en loont, maar het kan beter. Zo zijn veel bedrijven onbekend met fundamentele arbeidsnormen. Ook  is er veel behoefte aan meer voorlichting over met duurzaam inkopen. Dat is de tussentijdse conclusie van de SER-commissie IMVO. 

De SER-commissie ziet nog volop uitdagingen: 

  • Het aantal ondernemingen met beleid voor duurzaam inkopen kan verder omhoog.
     
  • Voorlichting over en hulp bij ontwikkeling van beleid voor duurzaam inkopen kan beter. Er is veel behoefte aan meer informatie over duurzaam inkopen.

  • De sociale dimensie van duurzaamheid verdient meer aandacht: veel (kleinere) bedrijven zijn onbekend met fundamentele arbeidsnormen van de ILO en de OESO-richtlijnen.

  •  De kloof tussen daadwerkelijk beleid en rapportage moet verder worden verkleind. 


MVO niet langer vrijblijvend

De sociale partners in de SER ondernemen verschillende activiteiten om de implementatie te bevorderen. Het bewustzijn groeit dat MVO tegenwoordig een vanzelfsprekend onderdeel is van het  ondernemen, of dat zou moeten zijn. De commissie IMVO, onder leiding van SER voorzitter Rinnooy Kan, bespreekt de resultaten van de initiatieven en brengt hierover voortgangsrapportages uit. De eerste verscheen eind 2009.

De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) constateert in haar tweede voortgangsrapportage dat er vele initiatieven op het gebied van IMVO ontwikkeld worden in relevante ondernemingen, bedrijfstakken en schappen. Verschillende sectoren kennen duurzaamheidakkoorden. Diverse branches boeken vooruitgang in de verduurzaming van hun processen. Meerdere productschappen zijn concrete projecten gestart..

Voortgang verantwoord ketenbeheer

Deze tweede voortgangsrapportage schetst de stand van zaken, de ontplooide activiteiten en geeft verdieping van de basisfilosofie Deze rapportage volgt op de Verklaring IMVO die de SER en de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties eind 2008 ondertekenden. In deze verklaring committeren de ondertekenaars zich aan internationaal MVO waaronder verantwoord ketenbeheer.

Duurzaam inkoopbeleid

Onderdeel van de voortgangsrapportage is een door EIM uitgevoerd onderzoek naar duurzaam inkoopbeleid. Duurzaam inkopen dekt maar een deel van de IMVO-activiteiten maar geeft naar mening van de SER-commissie wel een goede indicatie. Bedrijven in de sectoren non-food en groothandel zijn bevraagd over hun inkoopbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat er meer gebeurt dan bedrijven rapporteren. De aandacht voor duurzaam inkopen blijkt toe te nemen naarmate bedrijven meer niet-westerse toeleveranciers hebben


IMVO hoort en loont

Het bewustzijn groeit dat MVO een vanzelfsprekende onderdeel is van het hedendaagse ondernemen respectievelijk behoort te zijn en dus niet vrijblijvend is. Bij deze betrokkenheid passen transparantie, verslaglegging en andere vormen van communicatie. In 2012 volgt een eindevaluatie waarin ook meer beleidsmatige conclusies zullen worden getrokken. Eén ding staat daarbij echter al bij voorbaat vast: (I)MVO is nooit af, omdat het een proces is dat meebeweegt met de ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven zelf. De SER-commissie IMVO bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) en onafhankelijke leden. De voorzitter van Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO-richtlijnen en directeur MVO Nederland zijn adviserende leden. 
 

Meer:

Publicatiedatum 01 04 2011