DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Mensenrechtenambassadeur bezoekt CNV Internationaal

Vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen bij de naleving van mensenrechten, vindt de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger. Zij komen immers op voor het recht op fatsoenlijk werk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. En dat zijn wezenlijke onderdelen van de mensenrechten. Begin juli is de mensenrechtenambassadeur bij CNV Internationaal op bezoek geweest. Het is zijn speciale taak om de aandacht voor van mensenrechten te versterken. Hamburger is sinds september 2007 mensenrechtenambassadeur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij enkele jaren plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de VN in New York. Tijdens het kennismakingsbezoek aan CNV Internationaal vertelt Hamburger dat het  zijn taak is het thema mensenrechten herkenbaar en zichtbaar te maken.. Wereldwijd de dialoog aangaan
Als mensenrechtenambassadeur zet hij zich in om de plaats van mensenrechten in het buitenlands beleid te versterken. Hamburger voert gesprekken met regeringen, maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers wereldwijd. Zo wil hij in kaart brengen wat er in de landen speelt en om daarover een dialoog aan te gaan. Aandacht voor mensenrechten warm houden
“Maar ook in Nederland onderhoud ik nauwe contacten met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, universiteiten en het bedrijfsleven om de aandacht voor mensenrechten warm te houden. Daarnaast probeer ik te bevorderen dat de mensenrechten als thema ook bij andere ministeries op de kaart staan.” Zestig jaar Mensenrechtenverdrag
Het bezoek van de mensenrechtenambassadeur vindt plaats aan de vooravond van de wereldwijde viering van het zestig jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 10 december. Arjan Hamburger vindt dat vakbonden een belangrijke rol kunnen spelen bij de naleving en het promoten van de mensenrechten. Zij komen immers op voor een wezenlijk onderdeel van de mensenrechten: het recht op fatsoenlijk werk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, maar ook het recht om je als werknemer te organiseren. In veel landen worden die rechten nogal eens met voeten getreden. Verhagen maakt zich hard voor aanpak ergste vormen kinderarbeid
CNV Internationaal werkt al veertig jaar aan de verbetering van werknemers wereldwijd. Op dit moment werkt CNV Internationaal samen met vakbondspartners in 27 landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Centraal- en Oost-Europa. “De problematiek rond kinderarbeid heeft onze volle aandacht,” vertelt Hamburger. “Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken maakt zich hard om de ergste vormen van kinderarbeid aan te pakken, ook al is er weerstand bij sommige landen.”Een ander thema dat hoog op de agenda staat is ‘veiligheid en mensenrechten’. “Daarbij gaat het vooral om het ge- en misbruiken van terrorismebestrijding. Het kan niet zo zijn dat een land onder het mom van terrorismebestrijding  minderheidsgroepen vervolgt.”

Publicatiedatum 15 07 2008